Top
Kanker in Israël
Vertaling

De nationale registrator voor kanker in Israël, Dr. Micha Barchana, deelde onlangs mede, dat de reeds al zeer lage kankergevallen in zijn land gelukkig verder afnemen. Dit betreft vooral dikke darm, borst en longkanker.
Al in 2004 stierven van de 7,4 miljoen inwoners van Israël slechts 152 aan kanker. Dit geeft doorgerekend het sensationele getal van 0,4 sterfgevallen aan kanker per dag. Ter vergelijking: in hetzelfde jaar stierven alleen al in Duitsland 220.000 mensen aan kanker, dus elke dag 601 mensen. In Oostenrijk waren het in 2008 dagelijks 55 en in Zwitserland “slechts” 40 doden.

Israël
In Israël ligt deze waarde echter nog ongeveer een factor 100 lager! Uit de Israëlische statistieken blijkt, dat de meeste slachtoffers van kanker uit de niet-Joodse bevolking afkomstig zijn. En daarmee is de sterfte onder de Joden nog minder.
Waarom dan? Leven de Israëlieten gezonder? Niet werkelijk, want ook daar rookt bijvoorbeeld één op de vier. De sleutel ligt in de behandeling van kanker zelf: omdat men in Israël de kanker uit een holistische zicht betracht en de totale ontgifting van lichaam, ziel en geest als hoogste prioriteit stelt, in verbinding met een gezonde voeding.
Blijkbaar functioneert dit uitgangspunt van natuurlijke therapie zeer goed. Alleen jammer dat de reguliere geneeskunde in de rest van de wereld nog altijd vasthoudt aan de “moordhandel” van chemo, bestraling en totaaloperatie. Helpen doet het namelijk niet. Wereldwijd stijgen de ziektes aan kanker nog altijd. Alleen al in Europa stierven in 2006 totaal 1,7 miljoen mensen aan kanker. Insiders schatten echter dat het aantal nog veel hoger ligt. Dit omdat vele kankerpatiënten achteraf aan de gevolgen van een traditionele behandeling sterven en dan in de statistieken op de lijst van hart- en vaatdoden belanden.
Getallen kunnen zo het één en ander verduidelijken. Zo ook, als men de jaarlijkse sterfgevallen aan kanker in een land op een miljoen inwoners terug rekent. Zo kan men de resultaten van de verschillende landen met elkaar vergelijken: op een miljoen Duitsers komen 2.683 kankerslachtoffers per jaar. In de EU (25 lidstaten) ligt dezelfde vergelijking bij 2.522 doden. In Israël bij 21. Daarmee is het risico om aan kanker te sterven in Europa 120 maal groter dan in Israël.
Daar kan je maar één ding concluderen: of naar Israël emigreren of zich uitsluitend op natuurgeneeskundige wijze laten behandelen!

[einde vertaling]

Tot het artikel in het tijdschrift van 6/04/2009 “Kanker: in Israël opvallend zeldzaam”. Natuurlijk behandelen de Joodse artsen hun Joodse patiënten niet op natuurgeneeskunde wijze, maar strikt volgens de Germaanse Geneeskunde.

Daartoe Prof. Merrick, Israël:
“De (Germaanse) Nieuwe Geneeskunde heeft algemene acceptatie met betrekking tot de eerste beide Biologische Natuurwetten!”

De meeste verantwoordelijken weten dat kanker tot 98% geneesbaar is. Ze kennen de Germaanse!

Er wordt echter alleen stiekem volgens de Germaanse behandeld, daarmee de Joodse oncologen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de massamoord op de niet-Joodse patiënten met chemo en morfine.
Voor zichzelf, verwanten en geloofsbroeders wijst de meerderheid van deze artsen de chemo-rattengif-pseudotherapie en radioactieve bestraling als mishandelingsmethode dan wel moord af.

Geen wonder, na zeven jaar leven van de honderd regulier behandelde patiënten nog slechts twee (Duitse kankeronderzoekscentrum te Heidelberg)!
Prof. Charles Mathe, Franse kankerspecialist van Joodse geloofsovertuiging, één van de drie vroegere chefs (Israël, Schwarzenberger en Mathe) van het nationale Franse kankercentrum Villejuif bij Parijs vat het na zijn pensionering als volgt samen:
“Als ik aan kanker zou lijden, dan zou ik mij in geen geval in een traditioneel kankercentrum laten behandelen.
Alleen diegene die uit de buurt van deze centra blijven hebben een overlevingskans!”


Hijzelf is met behulp van de Germaanse van bronchiale kanker genezen, maar voor niet-Joodse patiënten heeft hij tientallen jaren voorheen en nadien het tegendeel gedaan, namelijk chemo!