Top
De ontdekking van Dr. Ryke Geerd Hamer

Het ontstaan en verloop van alle ziektes in kaart gebracht in 5 biologische natuurwetten
 

Deze 5 biologische natuurwetten gelden voor al het leven
en zijn zo oud als het leven zelf.
Al onze aandoeningen van fysieke en psychische aard
verlopen volgens deze natuurwetten.

De ontdekking van Dr. Ryke Geerd Hamer uit Duitsland is een empirisch vastgestelde   natuurwetenschap, die sinds 1981 op meer dan 40.000 ziektegevallen op juistheid is getoetst.
Empirisch wil zeggen dat het proefondervindelijk, door middel van observatie is vastgesteld.
 
Dit systeem bevat geen enkele veronderstelling of hypothese. Dit maakt het tot een wetenschap volgens de klassieke begrippen. Bij een wetenschap dient het systeem en zijn facetten op elk eerstvolgend (ziekte-)geval op juistheid controleerbaar en daarbij reproduceerbaar te zijn.
 
De Germaanse Geneeskunde is een natuurwetenschap, omdat in het systeem de zin van het 'ziekte'-proces wordt gedefinieerd (5e wet). Hierdoor krijgt het hele systeem een biologische zin en verklaring. Daarmee is het geen theoretische voorstelling of model meer.
 
Dit biologische systeem geeft voor het eerst in de menselijke geschiedenis een wetenschappelijke basis aan de geneeskunde .
Ook toont het ons op controleerbare wijze, dat lichaam en geest één geheel vormen. Gebeurt er iets in het lichaam, dan is dat direct waarneembaar in de psyche en omgekeerd.
 
De meeste lichamelijke aandoeningen (ziektes) worden in onze samenleving veroorzaakt door psychische conflicten, die door het onderbewustzijn biologisch worden ervaren en verwerkt.
Zolang deze conflict-situatie blijft voortbestaan, probeert het organisme dit op psychisch en organisch niveau tot een oplossing te brengen.
 
Aan de hand van de biologische natuurwetten kan elke behandeling of therapie natuurwetenschappelijk op haar effectieve werking worden gecontroleerd. Dat dit niet of nauwelijks gebeurt komt omdat de meeste therapieën deze test niet zouden doorstaan.

Deze internetsite, in het bijzonder het gedeelte voor geregistreerde gebruikers, biedt U de gereedschappen om zich de biologische natuurwetten eigen te maken. U hoeft niet alles tot in detail te kennen. U dient louter het systeem van het ontstaan en verloop van 'ziektes' te begrijpen, zodat u weer vertrouwen in uzelf en in de natuur krijgt. U weet dan dat kwaadaardigheid bij cellen en microben niet bestaat en dat de processen die zich in uw lichaam en geest afspelen controleerbaar zijn.
 Door het kennen zult u ook steeds meer gaan herkennen. U zult het bio-logisch denken herontdekken. Want in conflictsituaties kunnen we alleen maar biologisch (instinctief) reageren. Dat is biologisch bepaald. Gelooft u niets behalve uw eigen ervaring aan de hand van controleerbare feiten!
 
Er zijn op deze internetsite geen reclamelinks of advertenties. Behalve informatie wordt u ook niets aangeboden. Ze dient er enkel en alleen toe om u objectief te informeren.
Leer de Germaanse Geneeskunde kennen zolang u nog gezond bent. U heeft dan de tijd en de helderheid van geest om de biologische processen te herkennen.
 
Indien de regels van de Germaanse Geneeskunde professioneel zouden worden toegepast, dan heeft men een genezingskans van 95 tot 98%, waarbij we dan van een volledige genezing spreken. Alle lichaamsfuncties worden volledig hersteld en in sommige gevallen zelfs verbeterd.
 We spreken hier van alle ziektes, dus kanker, hart- en vaatziekten, maar ook chronische ziektes, allergieën, verlammingen, onvruchtbaarheid, diabetes enz.
 
Zelfs op het gebied van depressies, maniën, dwangneurosen, psychosen, schizofrenie en spontane misdaden zijn de biologische natuurwetten van toepassing.

 Deze ontdekking toont ons dat we het begrip ziekte verkeerd hebben begrepen. Ziekte is geen falen of fout van de natuur, maar onderdeel van een groter biologisch programma. En met deze zogenaamde speciaalprogramma's wordt ons een tweede kans gegeven om als individu en als soort te overleven. We lijden een biologische conflict als we voor een hoog acuut dramatische situatie worden gesteld, die we in deze seconde niet kunnen oplossen. Deze speciaalprogramma's hebben tot doel om de mogelijkheid tot een oplossing op een later tijdstip te vergroten.
 
Zouden we meer intuïtief (instinctief) te werk gaan - zoals de zoogdieren het doen - dan zouden we zeer eenvoudig en efficiënt deze conflicten oplossen.
 Omdat we echter verregaand onze intuïtie hebben verloren, moeten we het nu intellectueel benaderen, wat veel ingewikkelder is en veel meer inspanning van ons vraagt. Voor de intellectuele benadering hebben we kennis (wetenschap) nodig. Deze kennis is in de biologische natuurwetten vastgelegd.