Top
Koppeling tussen lichaam en geest

De GNM
 

De GNM (German New Medicine) geeft inzicht in de verregaande koppeling tussen lichaam en geest. Het legt op zeer gedetailleerde wijze het verband tussen de emotionele beleving van een gebeurtenis en het daarop volgende proces, waarvan ziekte een onderdeel is.
Elke ziekte is het resultaat van een gebeurtenis die jou emotioneel raakt, bv. een onverwacht ontslag, een opmerking die je als zeer kwetsend hebt ervaren, een sterfgeval van een dierbare, etc.

Bij zo’n gebeurtenis krijgt men allereerst te maken een stressfase. Hierin heeft men in het algemeen veel energie: het probleem moet worden opgelost en het lichaam helpt je daarbij. Dit laatste zijn we ons meestal niet bewust, we gaan door met doen wat er moet gebeuren en kunnen vaak aan niets anders denken. We kunnen er ’s nachts vaak niet van slapen, we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Pas als het is opgelost, kunnen we ons weer ontspannen en dan worden we ziek: nu worden de maatregelen, die het lichaam heeft genomen in de stressfase om ons te helpen het probleem zo snel mogelijk op te lossen, weer ongedaan gemaakt.

Ziek zijn is dus het tweede deel van het proces en is in werkelijkheid de herstelfase. Bijna alle therapieën zijn erop gericht deze herstelfase tegen te gaan, zowel regulier als alternatief. Dat maakt, dat deze inzichten daadwerkelijk lijnrecht tegenover de huidige opvattingen staan en dat therapieën, zoals we die vandaag de dag kennen, niet nodig zijn. Het is wel nodig om heel hard aan jezelf te werken en je (onbewuste) angsten los te laten. De brieven van Christus zijn heel duidelijk: je manifesteert je eigen onbewuste overtuigingen en verwachtingen, je manifesteert dus je eigen angsten. Rust en vertrouwen brengt genezing, het lichaam is daartoe gemaakt, het is één van de 9 kosmische bestaanwetten. Ingrijpen, op wát voor manier dan ook, is het resultaat van angst: mijn lichaam heeft ondersteuning nodig, mijn lichaam kan het niet alléén. Dit houdt de problemen juist in stand: als jij ervan overtuigd bent dat je lichaam het niet zelf kan, dan manifesteer je deze overtuiging, het lichaam kan het dus ook niet. Laat je je angst los en vertrouw je op je lichaam, dan blijkt dat het het wél kan, in recordtijd zelfs.

Zie de diverse ervaringsverhalen onder het kopje “activiteiten”….