Top
Therapeuten en de micro elementen

Therapeuten
 
Voor mensen die therapeutisch willen gaan werken met de micro-elementen vormt het
Indicatieoverzicht Micro-elementen een goede basis. Via het element of een combinatie van elementen worden lichaamsprocessen in gang gezet. Hierdoor werken de micro-elementen op meer klachten(patronen) dan in het indicatieoverzicht wordt weergegeven. De werking kan per individu uiteraard verschillend zijn. De workshops Micro-elementen Therapie 1 en 2 biedt therapeuten de mogelijkheid zich hierin verder te ontwikkelen.  

Micro-elementen Therapie kan gemakkelijk geïntegreerd worden in diverse therapievormen, zoals:
 
 • Orthomoleculaire Therapie
 • Massage
 • Homeopathie / Bloesemtherapie
 • Psychotherapie / Hypnotherapie
 • Acupunctuur
 • Chakra- en aurawerk
 • Haptonomie
 • Laser-/magneetveldtherapie
 
Micro-elementen versterken de werking van de therapie of het middel.
 
Soorten micro-elementen
 
Elke cel in ons lichaam is een uniek levend wezen met fysieke-, energetische-, mentale- en spirituele aspecten. Het mooie van de micro-elementen is dat ze een onderdeel vormen van dit levende wezen en daarmee ook daadwerkelijk vorm en richting kunnen geven.
 
 
De enkelvoudige micro-elementen
 
De elementen hebben elk afzonderlijk hun specifieke kenmerken en werking. Door het werken met een bepaald micro-element, een enkelvoudig micro-element, kan de disbalans van elementen in het lichaam hersteld worden. Zo werkt het micro-element Goud bijvoorbeeld pijnbestrijdend en ontstekingsremmend en met het micro-element Hafnium kunnen eczeem en bacteriële infecties behandeld worden.
 

De samengestelde micro-elementen
 
Deze bevatten een combinatie van een aantal enkelvoudige elementen, die een op elkaar versterkende werking hebben. Met de samengestelde micro-elementen kunnen totale klachtenpatronen aangepakt worden. Een voorbeeld van een samengesteld micro-element is Kobalt-Nikkel-Zink, dat ingezet kan worden bij spijsverteringsklachten. Bij deze klachten kan ook sprake zijn van keelklachten, maagklachten, buikpijn, obstipatie en diarree.
 

De gespecialiseerde micro-elementen
 
AAR/12 Protection en AAR/24 Life zijn voorbeelden van gespecialiseerde micro-elementen. Het zijn zeer effectief en breed werkende middelen ten behoeve van ons algeheel welbevinden. De totale celstofwisseling wordt verbeterd. Het proces van opname van bouwstoffen en afgifte van afvalstoffen in het lichaam wordt hierdoor geoptimaliseerd.
 
De tabel van Mendeleev geeft een overzicht van alle elementen.
  

Diagnostiek micro-elementen
 
Er zijn diverse manieren om te bepalen welke micro-elementen bij welke persoon en klacht passen. Naast het gebruiken van het indicatieoverzicht zijn de volgende meetmethodes geschikt om de juiste micro-elementen in te zetten:
 
• Levend bloedanalyse
• Totaal ontlastingonderzoek
• Meetapparatuur met de techniek van electro-acupunctuur (Voll)
• Kinesiologie
• Pendelen
• Intuïtief 

Levend bloedanalyse en/of ontlastingonderzoek kunnen worden uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium.
 
Voorbeelden van diagnostische electro-acupunctuur apparaten en quantum response apparatuur zijn: Amsat,aumscan BIOSPECT Pro,Prognos, SCIO en Quantum Response.