Top
Synergische samenstellingen

Synergische samenstellingen
 
De eenvoudige micro-elementen en synergische samenstellingen vormen een dieet katalysator, die samen met een medische behandeling van overeenkomstige kwalen gebruikt mogen worden. Ze vervangen de onmisbare medische behandeling niet.
 
 
 "Zonder die metalen of niet metalen die zich als sporen in het organisme bevinden,

wordt het leven onmogelijk."

                                    (Prof. Gabriel BERTRAND)
 
 
 - Ze zijn onontbeerlijk aan de cel door hun uitdrijvings- en herstelfuncties.
 
- Ze bevorderen sterk de stofwisseling, d.w.z. de duizenden omvormingen of chemische reacties die zich gedurig in het organisme voordoen.
 
- Ze maken al de weerstandsmogelijkheden van het organisme vrij door de vermenigvuldiging van de leucocytose.
 
- Ze maken beroep op de diepe krachten in de organisme qua cel, door een ontgiftigings- en afvoeractie en zelfs door een psychische inslag.
 
- Ze zijn totaal onschadelijk en toch zeer doeltreffend wat betreft de werking van alle energetische behandeling, vooral de homeopathie.
 
- Ze vormen een ideaal "voedingscomplement" door een bewezen tekort in onze voeding aan te vullen, en kunnen samengevoegd worden aan de medische behandeling van de hiernavolgende kwalen.