Top
M E therapie
Toekomst technologie vandaag ter beschikking


Een natuurlijke en holistische therapie


De moderne geneeskunde voorziet in medicijnen, operaties etc als vormen van symptomatische verlichting. Een aspirine behandelt niets, het geeft alleen een tijdelijke verlichting. En een ontstoken blindedarm moet natuurlijk verwijderd worden, maar wat was in de eerste plaats de oorzaak van de ontsteking?

Onze geneeskunde is onderverdeeld en gespecialiseerd in disciplines die allemaal geïsoleerd van elkaar werken. Het gevolg is dat patiënten van de ene specialist naar de andere worden gestuurd.

Holistische therapeutische benaderingen, zoals
homeopathie,
aromatherapie,
acupunctuur,
micro-elementenTechnologie,
zijn niet gespecialiseerd op een bepaald domein. Al deze “alternatieve” therapieën staan niet op zichzelf maar vormen een geheel van therapieën die, samen toegepast, resultaten opleveren. Past men ze individueel toe, dan vervallen we in de situatie van de huidige geneeskunde met geïsoleerde stukken kennis

De term Holistisch is afkomstig van Holistic, of liever Whole-istic (= geheel, alles). De holistische therapie richt zich dan ook op de mens als geheel, en niet op de mens als bestaande uit een verzameling van ziektes met hun specifieke benamingen en hun specifieke, symptomatische behandelingen.