Top
Wat is gevitaliseerd water?


Water wordt ook wel het bloed van de aarde genoemd, en is een energie met een geheugen,
die wanneer het niet vrij kan stromen, haar vitaliteit kwijt raakt.
Met de verstedelijking en industrialisatie in de wereld zijn we begonnen met het bouwen
van systemen om water via riolen en buizen te laten stromen, om zo de mens van gemak te
voorzien en comfortabeler te leven. Water werd gekanaliseerd en kon niet meer de van naturehoge kwaliteit behouden. Toen het water nog als rivier, als het ware door het landschap meanderde,
zich voedend met mineralen en verrijkt door de stromende beweging over de aarde, was het van nature vitaal.

Water is een stof met buitengewone kwaliteiten, water slaat bijvoorbeeld informatie van stoffen waarmee het in aanraking komt in zich op en heeft dus als het ware een geheugen.
Een andere essentiële kwaliteit is dat door de hoge soortelijke warmte van water de temperatuur op aarde stabiel is en we als mensheid met alle andere levensvormen op aarde kunnen voortbestaan.
Als je dan ook nog eens bedenkt dat ons lichaam voor 70% uit water bestaan kun je nagaan
hoe belangrijk gezond water is voor de mens.