Top
Welkom op Healthconsulting
Health Consulting verwelkomt u van harte op zijn website.

De opzet van Health Consulting is met deze site mensen te informeren op een verstaanbare taal. Personen die met de gevoelens rondlopen over een gave of kracht te beschikken om mensen te helpen en voor hun gezondheid te zorgen in eender welke vorm.

Met deze site wil Health Consulting aantonen dat de reguliere geneeskunde perfect kan samen gaan met de andere therapieën en in het bijzonder met de micro-elementen therapie.

In het therapeutengedeelte, vind je informatie over:

- de werking van de micro-elementen beschreven staan, omdat ze niet alleen onmisbaar zijn voor het menselijke lichaam, maar ook voor de dieren en zelfs planten;
- voeding, ziektes, kruiden, olies, orotaten, voedingssupplementen, verschillende therapieën, enz…;
- teksten die verzameld staan in verstaanbare taal;
- het geven van advies betreffende uw gezondheid en tevens inlichtingen over onze werkwijze, de micro-elementen therapie en technologie die we gebruiken.

Met de AMSAT, een revolutionaire energetisch diagnostisch toestel, kijken we naar uw lichaamstoestand. Aandoeningen kunnen worden ontdekt nog voordat de patiënt er de symptomen van ondervindt.
Tevens vindt u hier informatie over de producten die wij toepassen, zoals de micro-elementen, de etherische oliën en hun energetische geneeskracht.

Preventieve en curatieve oplossingen bieden door het toepassen van:
• de micro-elementen therapie;
• in combinatie met kracht van de etherische oliën;
• een uitweg bieden wanneer hedendaagse geneeskunde geen verbetering of herstel meer kan bieden;
• de therapie te promoten door middel van seminars, workshops, cursussen;
• natuurlijke producten gebruiken zonder nevenwerking;
• de mensen te informeren over de gevolgen van elektromagnetische straling voor hun gezondheid.
Indien u meer specifieke vragen heeft betreffende één van onze producten of onze werkwijzen kunt u ons bereiken via ivangaublomme@healthconsulting.be